STADGAR

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 7

Äldre stadgar:
Stadgar, 22 November 2010


ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning, 2012
Årsredovisning, 2011
Årsredovisning, 2010
Årsredovisning, 2009
Årsredovisning, 2008
Årsredovisning, 2007


RITNINGAR

Våningsplan, 1/2 trp
Våningsplan, 1 & 2 trp
Våningsplan, 3 trp
Våningsplan, 4 trp
Våningsplan, 5 trp

Källarplan

Fasad mot gatan
Fasad mot gården