Vi önskar att alla våra gemensamma utrymmen ska se trevliga ut genom att vi inte ställer ut sopor, skräp och skor i eller utanför huset.
Vi tycker att det är trevligare att mötas av en ren tvättstuga när vi ska tvätta och därför håller vi snyggt i tvättstugan.
Vi är rädda om våra väggar och smäller därmed inte igen våra lägenhetsdörrar.
Vi tar extra hänsyn till våra grannar från kl. 22 på kvällen till kl. 8 på morgonen. Både till de som bor i huset, men också till de som bor över gården eller på andra sidan John Ericssonsgatan.
…och vi säger hej!

ALLMÄNT

Förråd
Till varje lägenhet finns ett eller två förråd, antingen i källaren eller på vinden. Vi i styrelsen är medvetna om att det kan finnas behov av fler förråd. För närvarande finns det dock ingen möjlighet för föreningen att tilldela extra förrådsutrymme till medlemmarna.

Gemensamma utrymmen
På grund av brandskyddsbestämmelser är det inte tillåtet att ställa barnvagnar, barncyklar, blomkrukor eller liknande i entrén eller trapphuset, och du bör inte heller ställa något annat (t.ex. smutsiga skor, torkmattor och påsar med tidningar) i gemensamma utrymmen eller utanför din lägenhet eftersom det hindrar städningen och eventuell utrymning.

Rökning
Om du röker utomhus vill vi be dig att inte kasta fimpar framför porten eller i trädgården. Det gäller även dina eventuella besökare, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Visa också hänsyn till dina grannar om du eller dina gäster röker på balkongen.

Uthyrning i andra hand / AirBnB
Du måste alltid be styrelsen om tillåtelse för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. I ansökan till styrelsen ska du ange vem du ska hyra ut till, och under vilken period. Det är inte tillåtet med korttidsuthyrningar i vår föreningen, vilket betyder att du inte kan annonsera din lägenhet via AirBnB eller liknande.


DÖRRAR

Ytterporten
Ytterporten öppnas med kod eller nyckel och koden fungerar dygnet runt. Det är samma kod till entrén från trädgårdssidan.

Säkerhetsdörrar
Säkerhetsdörrar monterades under våren 2009. Huvudlåset har en s.k. kod 10-cylinder. Det är en cylinder med en funktion som gör det enkelt att låta en fastighetsskötare få tillgång till lägenheten trots att du inte är hemma. Du låser dörren som vanligt hela vägen, ”till kl. 12”, och vrider därefter cylindern tillbaka ”till kl. 10”. Då kan fastighetsskötaren öppna just din dörr med en särskild nyckel. Du ska inte låsa överlåset vid detta tillfälle!
Det har blivit en del sprickor vid väggen, närmast dörrarna till lägenheterna. Tänk på att stänga dörrarna försiktigt. Annars är risken stor för ytterligare sprickor.

Nycklar
Behöver du beställa ytterligare kopia av din nyckel till cylinderlåset måste den beställas hos Kungslås på Fleminggatan 23, tel: 08-652 04 00. www.kungslas.se
Vid beställningen behöver du ta reda på systemnumret (står på nyckeln) och när du hämtar ut nyckeln måste du visa legitimation och den senaste avgiftsavin. Det kostar ca. 300 kronor.
Polislåsnyckeln kan kopieras hos vilken låsfirma som helst. Föreningen står aldrig för någon kostnad vid beställning av nyckel/lås.

Digitalt lås
De medlemmar som önskar har möjlighet att i egen regi installera det digitala kodlåset dormakaba dKey genom vår låssmed Kungslås på Fleminggatan 23. Kostnader för lås, installation, service, etc. åligger medlemmen som också är beställare till Kungslås. Om flera medlemmar önskar samordna upphandling och installation är det att föredra för Kungslås. Kontakta alltid styrelsen innan installation för att verifiera att det är det godkända låset som valts. Se bilder och beskrivning av låsets funktioner via länken ovan.

Akut låsbyte
Vid akut låsbyte får du vända dig till Kungslås som har en låsjour. Att kontakta en låssmed under t.ex. en lördag kan var mycket dyrt och föreningen står ej för kostnaden om du tappat din nyckel, endast om det blivit något fel på själva låset. Telefonummer till aktutjour (24 h) 08-652 04 00.

Namnskyltar
För att vi ska ha enhetliga namnskyltar sätter styrelsen upp efternamnet på lägenhetsdörren och nere i porten. Det är inte tillåtet att sätta upp egna skyltar eller klistra upp lappar som förstör ytskiktet på dörrarna.

”Ingen Reklam”-skylt
Ta kontakt med styrelsen om du önskar en ”INGEN REKLAM”-skylt. Det är inte tillåtet att sätta upp andra lappar eller skyltar på dörren utan styrelsens medgivande.


SOPHANTERING

Hushållssopor och matavfall slängs i sopskjulen mot gatan
Sopkärlen får bara användas för hushållssopor, kasta alltså inte tomglas, kartonger eller grovsopor. Vi har ingen återvinningsstation, så glas, tidningar och förpackningar måste du lämna vid insamlingsställena vid Pontonjärparken.

Ett av kärlen är till för matavfall och separata papperspåsar och hållare finns att hämta i torkrummet i källaren.

Grovsopor
Grovsopor får absolut inte lämnas på vinden, i källaren eller i garaget utan du måste själv ordna med borttransport till en återvinningscentral (närmast i Bromma). Läs mer på www.stockholm.se/avfall.


STÄDNING

Trappstädning
Vi abonnerar på trappstädning en gång per vecka (fn måndagar). Föreningen anlitar Maries städ. Någon gång per år beställer vi också en storstädning av gemensamma ut­rymmen. Däremot måste vi själva hålla rent i tvättstugan när vi har använt den. Du får själv torka av listerna på din lägenhetsdörr.

Gemensam städdag
Vi brukar också ordna en gemensam städdag någon gång per år då vi tar hand om allt ute och inne som inte ingår i städfirmans uppdrag. Och ta gärna ett tag med dammsugaren även utanför lägenheten om du ser att det behövs, det finns eluttag i trapphuset.


PARKERING och GARAGET

Cyklar
Använd med fördel cykelparkeringen mot gatan, det finns ytterligare ett mindre, bakom syrenbersån i trädgården. Cyklar som inte används dagligen kan hängas in i förrådet i källargången. Det är viktigt att du märker din cykel med ditt namn.

Sedan 2021 finns det fem stycken platser för cykelparkering i garaget på försök. Kölista finns.

Endast cyklar på cykelparkeringen
Cykelparkeringen är endast avsedd för cyklar, ej för mopeder, scotrar eller andra motordrivna fordon.

Bilar
I garaget finns P-plats för fyra bilar. Det är kö till platserna och om du vill anmäla dig till kön gör du det skriftligen till styrelsen. Det kostar 2.625 kr/månad att parkera i garaget (januari 2023).

Garaget är inte stort, vilket gör att du inte kan parkera större bilar av SUV-modell.

Det finns inget eluttag för att ladda en elbil.

Barnvagnar
Det är det inre rummet i garaget som du parkerar din barnvagn då det av utrymningsskäl inte är tillåtet (och inte finns plats) att ställa barnvagnar i entrén eller i trapphuset.

I garaget finns också wc med dusch och ett förråd med våra trädgårdsredskap och snöskyfflar.


RENOVERING

Renovering i lägenhet
Om du planerar renoveringar/reparationer i lägenheten ska du först tala med styrelsen, som kan ge råd och synpunkter baserat på tidigare erfarenheter. Innan styrelsen kan fatta beslut ska du lämna in ett skriftligt underlag, med en skiss och tidsplan och namngiven entreprenör. Först därefter kan styrelsen fatta beslut om eventuell rivning av väggar. Notera att även icke bärande väggar kan ha en indirekt stödjande funktion, så det är inte självklart att du kan få tillstånd att riva den typen av väggar.

Anledningen till att föreningen är noga med detta är för att de problem vi haft i fastigheten beror till stor del på att medlemmar renoverat på ett felaktigt sätt utan att styrelsen varit informerade.

För att styrelsen ska kunna godkänna en ombyggnation ska följande underlag lämnas in

 • Beskrivning av ombyggnationen inkl konstruktörsutlåtande om relevant, t ex vid rivning av väggar
 • Tidplan
 • Entreprenör som är tänkt att utföra arbetet. Entreprenörer ska ha nödvändig auktorisation om avser arbete med VVS, elektricitet el dyl.
 • Försäkringsbevis för anlitad entreprenör (före byggstart)

Vid genomförandet av renovering/ombyggnation:

 • Arbetena måste utföras professionellt och med iakttagande av relevanta säkerhets- och branschregler,
 • Arbetena skall utföras på normal arbetstid på vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. Tänk särskilt på att ta hänsyn till de omkringboende när bullerstörande arbete utförs.
 • Informera övriga boenden i god tid ​(t.ex. genom anslag i trapphuset och genom att maila styrelsen) innan arbeta startar liksom vid ev behov av t ex avstängning av vatten eller el.  Avstängningar av vatten eller el bör vara så kort tid som möjligt.
 • Skydda trapphus och hiss vid leveranser av material och bortförande av byggavfall. Ev skador på entrédörrar, trapphus, dörrar eller hiss betalas av lägenhetsinnehavaren.
 • Håll rent i gemensamma utrymmen. Entré eller trapphus får ej användas vare sig som arbets- eller förvaringsplats.
 • Rivningsmaterial och dylikt ska ställas utomhus på sådant sätt att framkomligheten inte störs och ska helst forslas bort innan helg.

Avslutad renovering/Ombyggnation:

 • Lägenhetsinnehavaren anmäler entreprenaden som färdigställd och därefter genomförs en slutbesiktning där representanter för lägenhetsinnehavaren, entreprenörer och föreningen deltar. Lägenhetsinnehavaren betalar kostnaderna för besiktningsman.

Viktigt gällande kök och badrum
Om du ska göra arbeten i kök och badrum vill styrelsen påminna om att ifall det uppstår problem med rör eller tätskikt, är det den enskilde bostadsrättsinnehavaren som får betala eventuell korrigering. Stambyte ägde rum 2002/2003 och här kan finnas rördragningar som kanske inte passar ihop med din renovering. Då eventuell omgörning av kök och badrum ej är initierat av föreningen, kan heller inte föreningen stå för eventuella kostnader som din renovering medför.

I stadgarna §§ 23 – 27 anges vad som är föreningens ansvar och vad som är ditt.

Väsentliga förändringar av din lägenhet måste godkännas av styrelsen och i vissa fall av föreningsstämman. Se stadgarna § 25.


BALKONG

Balkongskydd
Balkongskydd skall vara enhetliga och tidsenliga, s.k. 30-talsgrön. Fråga styrelsen om färg- och tygval. Det går naturligtvis bra att inte ha något balkongskydd alls.

Grilla?
Det är inte tillåtet att grilla på din balkong, av hänsyn till grannar.

Eluttag
Du får inte ta hål i fasaden för att montera eluttag för belysning.

Snö på balkongen
Om det snöar, är du skyldig att ta bort snön för att undvika sprickbildningar och förhindra att det bildas istappar.


TVÄTTSTUGAN

Boka
Du kan tvätta mellan kl. 08-22 alla dagar. Lista för att boka tid finns utanför tvättstugan. Du kan boka antingen förmiddagspasset (08-12), eftermiddagspasset (12-17), 1:a kvällspasset (17-19) eller 2:a kvällspasset (19-22). Har det gått en timme in i din bokning och du inte utnyttjar den, kan annan boende tvätta på din tid.

Tvättstugan ska naturligtvis städas och vi ska alla göra följande:

 • Sopa eller torka golven.
 • Göra rent tvättmaskinerna. Tänk på att torka mellan gummilisterna (i maskinens lucköppning) och att skölja rent tvättmedelsfacken.
 • Torka golvet i torkskåpet.
 • Ta bort luddet i torktumlaren.

GÅRDEN

Gården
Till huset hör en förgård mot gatan och en innergård på baksidan. Vår gård är en av de få vid Norr Mälarstrand som ägs av fastighetsägaren, dvs. vi själva. De flesta andra gårdar ägs av Stockholms stad. Gården är till för att användas, det är skönt att sola sig där vackra dagar och varför inte ordna en liten trädgårdsfest med vänner en varm kväll.

Gräsklippning
Vi hjälps åt med att klippa gräset under sommarhalvåret. En anmälningslista sätts upp i porten.

Grill
Vi har en grill som du gärna får använda. Tänk på att placera grillen så att rök inte kommer in i lägenheterna och att rengöra den noggrant efter dig. Fråga styrelsen om koden.

Det finns också ett partytält och extra trädgårdsfåtöljer (i plast) att låna.


SNÖSKOTTNING

Vi hjälps åt att skotta snö under vinterhalvåret. Vi ser till att det är fint framför porten och framför garaget (annars hämtas inte våra sopor). Sand finns i garaget.
En anmälningslista sätts upp i porten.
Du som har balkong är skyldig att skotta snö på dessa för att undvika sprickbildningar.


INTERNET/ BREDBAND via Ownit och TV via Telenor

För att du ska kunna titta på TV finns det en digitalbox/HD-box i varje lägenhet.
Önskar du ytterligare utbud av kanaler är det något som du måste komma överens om direkt med Telenor.

OBS! Om du flyttar ska du lämna kvar digitalboxen i din lägenhet.