Vårt hus stod färdigt 1932, ungefär samtidigt som många av husen på den här delen av Norr Mälarstrand, och arkitekten hette Björn Hedvall. Hedvall var en mycket produktiv arkitekt och ritade i Stockholm över 270 byggnader. I slutet av 1920-talet tog Hedvall intryck av den nya arkitektoniska stilen, funktionalismen. Hans strävan efter enkelhet stämde väl med de nya idealen.

Exteriört är huset ett typiskt exempel på funkisstilen, men inne i trapphuset och lägenheterna kan man också se spår av 20-talsklassisismens formspråk.

Till huset hör en förgård mot gatan och en innergård på baksidan. Vår gård är en av de få vid Norr Mälarstrand som ägs av fastighetsägaren, dvs. oss själva. De flesta andra gårdar ägs av Stockholms stad. Läs gärna mer om vårt områdes historia på Stockholmskällan.