Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 7 bildades 1982. Av husets 25 lägenheter är 24 bostadsrätter och en är hyreslägenhet.

Vi är en liten förening, och därför behöver vi hjälpas åt för att vi ska få ett bra boende. Gräsklippning, trädgårdsskötsel och snöskottning hjälps vi åt med för att hålla kostnaderna nere. Schema för detta sätts upp i porten och du som medlem förväntas skriva upp dig.

Det löpande sköts av en styrelse. Föreningens beslutande församling är stämman som består av samtliga medlemmar. Stämman utser styrelsen och beslutar om förvaltningsberättelsen vid årsstämman, som ska hållas senast 1 juni varje år. Extrastämmor kan förekomma.

Det som reglerar medlemmarnas skyldigheter och rättigheter finns formulerat i föreningens stadgar.


S T Y R E L S E N

Styrelsen för 2022/2023:

Ordförande
Sara Claesson

Ledamot, sekreterare
Emma Antonsson

Ledamot, kassör
Jonas Ranneby

Ledamot
Katarina Utterström

Ledamot
Jens Björkstrand