Styrelse 2023/2024


Stämman för BRF Bigarråträdet 7 beslutade att välja följande ledamöter, som konstituerat sig enligt följande:
Katarina Utterström, ledamot och ordförande
Sara Claesson, ledamot och sekreterare
Jonas Ranneby, ledamot och kassör
Emma Antonsson, ledamot och sekreterare
Jens Björkstrand, ledamot
Ulrika Katic, suppleant