Nyheter

Styrelse 2018/2019

Stämman beslutade välja följande ledamöter och suppleant, som konstituerat sig enligt följande:
Sara Claesson, ledamot och ordförande
Jonas Ranneby, ledamot och kassör
Anna Andersson, ledamot och sekreterare
Katarina Utterström, ledamot

Comments are closed.