Archive for June, 2021

Styrelse 2020/2021

Stämman för BRF Bigarråträdet 7 beslutade att välja följande ledamöter, som konstituerat sig enligt följande:
Sara Claesson, ledamot och ordförande
Jonas Ranneby, ledamot och kassör
Anna Andersson, ledamot och sekreterare
Katarina Utterström, ledamot